• ۷ اردیبهشت
  شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
 • ۹ اردیبهشت
  پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
 • ۱۴ اردیبهشت
  شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
 • ۱ خرداد
  پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
 • ۷ اردیبهشت
  اعطای دکتری افتخاری روابط بین‌الملل به دکتر سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران (۱۳۸۴)
 • ۸ اردیبهشت
  سخنرانی رئیس دانشگاه تهران در یازدهمین مجمع اتحادیه رؤسای دانشگاه‌های روسیه (۱۳۹۷)
 • ۸ اردیبهشت
  اعطای دکتری افتخاری علوم سیاسی به آقای علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت ایران (۱۳۷۶)
 • ۱۱ اردیبهشت
  افتتاح دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران (۱۳۸۷)
 • ۵ اردیبهشت
  شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس (۱۳۵۹ ه ش)
 • ۷ اردیبهشت
  روز ایمنی حمل و نقل
 • ۹ اردیبهشت
  روز شوراها
 • ۱۰ اردیبهشت
  روز ملی خلیج فارس

رشته‌های تحصیلی

پایان نامه ها

پیشخوان دانشگاه تهران