خدمات دانشگاه تهران
 
استفاده از تالار علامه اميني و نمايشگاه

شناسه خدمت: L0111
عنوان خدمت: استفاده از تالار علامه اميني و نمايشگاه

شرح خدمت: متقاضيان استفاده از تالار علامه اميني و نمايشگاه جهت برگزاري مراسم مي‌توانند درخواست كتبي خود را به روابط عمومي كتابخانه مركزي ارسال نمايند. لازم به ذكر است هزينه‌‌ها بايد تا قبل از برگزاري مراسم پرداخت شود.

مدارک مورد نیاز: 1. درخواست رزرو سالن
2. پرداخت هزينه
هزينه هاي مرتبط : مؤسسات داخل دانشگاه تالار روزانه 11000000 نمايشگاه روزانه 5000000
مؤسسات داخل دانشگاه با همكاري مؤسسات خارج از دانشگاه تالار روزانه 32000000 نمايشگاه روزانه 10000000
مؤسسات خارج از دانشگاه تالار روزانه 37000000 نمايشگاه روزانه 20000000
وضعیت ارایه خدمت: پستی
گروه کاربری : اشخاص حقوقي
مرکز ارایه دهنده: كتابخانه مركزي و مركز اسناد
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران