خدمات دانشگاه تهران
 
خدمات رايگان مركز بهداشت مختص بازنشستگان دانشگاه تحت پوشش شركت آتيه سازان حافظ

شناسه خدمت: P0408
عنوان خدمت: خدمات رايگان مركز بهداشت مختص بازنشستگان دانشگاه تحت پوشش شركت آتيه سازان حافظ

شرح خدمت:
بازنشستگان محترم دانشگاه تهران كه تحت پوشش شركت آتيه سازان حافظ مي‌باشند مي‌توانند با همراه داشتن دفترچه درماني پايه (خدمات درماني ـ تأمين اجتماعي ـ نيروهاي مسلح) و نيز معرفي‌نامه مربوط به هر يك از خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي ازبيمه آتيه سازان، از خدمات زير به صورت رايگان استفاده نمايند.
- ويزيت عمومي وتخصصي
- سونوگرافي
- آندوسكوپي و كلونوسكوپي
- نوار مغز
- اكوي قلبو تست ورزش و هولتر قلب
- شنوايي سنجي و گفتار درماني تست تنفس

مدارک مورد نیاز: دفترچه درماني پايه ـ معرفي‌نامه از شركت
وضعیت ارایه خدمت: حضوری
شناسه‌هاي همسان: T0408
گروه کاربری : كاركنان
مرکز ارایه دهنده: مركز بهداشت
منبع خدمت: http://his.ut.ac.ir/main.aspx?page=news&newsID=61

 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران