پردیس دانشکده های فنی


افراد > کارکنان > پردیس دانشکده های فنی
       
عنوان پست  نام  نام خانوادگی  پست الکترونیکی 
کارشناس محمد ابدالی  
رئیس (کارشناس ) کبری ابراهیم سلطانی  
اپراتور لیلا ابراهیمی  
کاردان سیدداود احسانی  
کاردان فریبا احسنی خیابانی  
کارشناس جعفر احمدی  
  مونا احمدی خطیر  
تکنسین میرطاهر اخلاقی  
تکنسین چنگیز ارفعی  
  داود اروئی  
کارشناس فرابری داده ها اسداله اسدشیر  
ناظر خدمات نادعلی اسدمیگونی  
تکنسین مژگان اسکندری  
  طاهر اسکندری  
تکنسین فرزانه اسماعیلی خانسری  
  محمد صادق اسماعیلی راد  
کارشناس خدمات آموزشی مریم اصغری  
کارشناس فاطمه اعتمادنیا  
کارشناس فرابری داده ها نادعلی اکبرنژاد نشلی  
تکنسین حسنیه اکبری  
کارشناس زهرا اکبری  
  فرناز اکرمی  
رییس منیژه الله وردی  
کارشناس نغمه الهی  
  ذکریا امانی ساری جلو  
کارشناس کتابداری مسئول نشریات ادواری سکینه امینی  
  فاطمه امینی چوکامی  
کارشناس کتابداری فاطمه ایرانی سودرجانی  
اپراتور سعیده ایمن ارشادی  
  محمدرضا آجورلو  
کاردان اردوان آریائی نژاد  
  مجید آزاده  
کارشناس زهرا آقایی  
کارشناس خدمات آموزشی مهدی بابالو  
کاردان مرجان بانژاد  
  ویدا بخشی نژاد  
تکنسین افشین بشارتی گیوی  
متصدی امور آموزشی ودفتری زهرا بشارتی گیوی  
کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه شیوا بهرامی  
کارشناس کتابداری مسعود بهمن آبادی  
کارشناس احد بیداقی  
کارشناس خدمات آموزشی اکرم پرتوی شایان  
کارشناس سمیه پورعبدالهی  
  مهیندخت پورمحمد  
  یداله پورمند  
  طاهره پوینده  
کاردان مریم ترکانی  
کارشناس پژوهشهای کاربردی نیک زاد تقی خانی  
کارشناس مسئول امور فرهنگی و فوق برنامه محمد رضا تقی دخت رهقی  
مسئول امور آموزشی و دفتری رزیتا توکلی یرکی  
کارشناس تغذیه حسین ثابت زاده  
کاردان خدمات آموزشی مسعود ثقفی  
کارشناس خدمات آموزشی فرهاد جاویدزاده  
  مژگان جعفری نیکی ارخ  
کارشناس میرکاظم جلالی mkjalali@ut.ac.ir
کارشناس مسئول پژوهشهای بنیادی پروین جلالی خطیبی  
اپراتور محمدکرم جلیلوند  
  فاطمه جمشیدی  
کارشناس اموردانشجویی لیلا جمشیدی  
کارشناس گلناز جوزانی کهن  
کارشناس سیدکمال جوزی  
کارشناس سیامک جهانبخش  
کارشناس اکبر جهاندیده  
کارشناس مسئول حسابداری امیرهوشنگ حاجی اسمعیلی  
  اعظم حاجی حسینی طاحونه  
کارشناس کتابداری اقدس حاجی حسینی طاحونه  
کارشناس مسئول رمضانعلی حبیبی  
کارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر بتول حجی  
کارشناس مسئول حسابداری ساناز حسامی  
کارشناس فرهاد حسن آبادی  
کارشناس سمیه حسن نژادد وین  
  معصومه حسنی  
کارشناس سیدرسول حسینی  
کارشناس فرابری داده ها مهری سادات حسینی  
کارشناس اموردانشجویان غلامعباس همایون حشمتی  
کارشناس حسابداری علیرضا حیدری  
تکنسین عباس خادم حضرت عباس  
  حافظ خادمی ارده  
  فرهنگ خانپور  
  علیرضا خزعلی  
  محمد خوش اقبال  
  مهدی خیاط ماهر  
کارشناس امید داستانی  
کارشناس الهه دالایی  
  مرتضی درجزی دولق  
کارشناس نعمت اله دوستی ndousti@ut.ac.ir
اپراتور نرگس دهقان زاده بورستان  
  نسترن دهقان منشادی  
کاردان شهرام ذوقی  
کاردان شیرین ذوقی  
  ملوک ربانی  
تلفن چی جعفر رجبی کرین  
  محمدامین رستگار  
کارشناس خدمات آموزشی بهزاد رستمی  
کارشناس مرجان رضائی mrezaii@ut.ac.ir
کارشناس فرابری داده ها مسعود رضائی  
کارشناس مهناز رقت  
تکنسین رمضانعلی رمضانپور  
تکنسین محمدعلی رمضی  
متصدی چاپ وتکثیر سلمان رموزی  
کارشناس حمید زارع  
کتابدار راحله زارعی  
  مرتضی زاهدی امیری  
کاردان محمدمهدی زمانپورنیاوران  
تکنسین محبوبه زنجانی  
کاردان فاطمه زندی  
  جعفر زهره وند  
معاون(کارشناس) محمدجلال زهره وند jzvand@ut.ac.ir
  سیده میترا سادات مقرب  
  مرضیه سانی خانلی  
کارشناس خدمات پژوهشی نصیبه ساورسفلی  
کمک کارشناس خدمات آموزشی نادر سرداری خطبه سرا  
کارشناس امور فرهنگی وفوق برنامه فرحناز سعادتی  
  فاطمه سلیمانی  
  محمدعلی سلیمی حجت آبادی  
نگهبان محمدحنیفه سوری  
  علیرضا سهرابی بیک زاد محله  
امین اموال علی سیرائی  
  زینب سیفی پور  
مسئول امور آموزشی و دفتری فرحناز شاه ابادی فراهانی  
کارشناس احمد شریفی زاده کلور  
کارشناس اموردانشجویی و فرهنگی لیلا شریفی ویسمانی  
کارشناس مریم شکرزاده  
کارشناس علیرضا شکوری  
مسئول امور آموزشی و دفتری رقیه شکوری بیرون  
  مریم شهبازی  
مسئول امور آموزشی و بایگانی ناهید شهبازی  
  حسن شیرازی  
کارشناس لیلا شیربان ساسی  
کارشناس سعید صادقی  
کاردان محمد صادقی طائمه  
کتابدار نرگس صادقی گنجه  
  مهدی صادقی نائینی  
کارشناس علیرضا صالح پور یانه سری  
       
کارشناس فاطمه صالحی  
کارشناس امور اداری کوروش صحیفی  
  معصومه صفری  
کاردان خدمات آموزشی عصمت طاهری  
کارشناس فرابری داده ها بهنام طاهری اسکوئی  
کارشناس فرابری داده ها سید محسن طبائی عقدائی  
کارشناس عباس عابدینی  
کاردان عزیز عادلی لگموج  
  صغری عارفی پشتیری مقدم  
  اصغر عاشری نژاد  
کاردان داوود عباسی مزرعه شاهی  
کارشناس حسابداری رضا عبدالمالکی  
کارشناس شهین عبدی نژاد بالاگفشه  
متصدی چاپ و تکثیر ابراهیم عزیززاده  
معاون رضا عزیزی فر  
حسابدار سیده فریبا عظیمی  
  هاشم علایی  
کارشناس حمیدرضا علیخان زاده  
  محمد تقی علیزاده  
کارشناس حسابداری مهدیه علیزاده مدنی  
کارشناس فرابری داده ها ملیحه غفاری  
متصدی اموردفتری و بایگانی الهه غلامیدوست ماسوله  
اپراتور پروین فرجی  
  رضا فرجی  
کاردان ناهید فرخ نژاد  
کارشناس حسن فرخنده  
کارشناس مرتضی فردوسی  
کارشنا س فرابری داده ها افسانه فرشیان  
کارشناس کتابداری نوشین فروزانی سیجانی  
کارشناس پژوهشی فرشاد فروغی  
کارشناس کتابداری مسئول کتب مرجع و راهنما الهه فیض ابادی  
کمک کارشناس امور دانشجویی مهرداد قاسم نژاد ویشکاسوقه  
  خسرو قاسمی  
  عادله قباخلو  
کارشناس مسئول علی قربانی  
  فریبرز قربانی دره زنگی  
کارشناس کتابداری پری رو قرچه بیدختی  
مسئول امور آموزشی و دفتری فرشته قسمت پور  
کارشناس مسئول خدمات آموزشی زهره قطبی گنابادی  
تکنسین مهری قلی زاده بیرون  
تکنسین نیلوفر قلی زاده بیرون  
کارشناس فرابری داده ها شهرزاد قلی زاده دستجرد  
کارشناس مینو قنبرزاددشتی  
  مولود کاسب  
رییس (کارشناس) طیبه کربلائی مهریزی  
کاردان محمدحسن کردفروشانی  
کارشناس مجتبی کردفروشانی  
  محمد کردی  
کارشناس ابوالفضل کریمی  
کارشناس مسئول علی کریمی  
کارشناس محمد حسن کریمی  
معاون خدمات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی حجت الله کساییان  
  سمیه کوثری  
  لاله کوهبر  
کارشناس الهام کوهی اصفهانی  
کارشناس احسان کیانی آزاد  
کارشناس کتابداری طاهره گلشاهی  
  رضا لاجی زادشیل سر  
انباردار مجید لاجی زادشیل سر  
کارشناس محمد لطف اله همدانی  
کارشناس حسن مافی  
اپراتور مهدی متقیان  
  سیده حدیثه محتشمیان  
کارشناس رضا محمدخانی  
کارشناس معصومه محمودآبادی  
  نادره مرادی خواه  
رئیس اداره آموزش شهلا مراقی  
کارشناس حسابداری فریبا مرتضوی  
کارشناس تقی مسگری  
  سهراب مشکی دشت میان  
  منصور مصطفی زاده  
کارشناس پریسا مطلوبی  
  حمیده مظاهری کلهرودی  
کارشناس پژوهشهای بنیادی رسول مظلوم  
  فاطمه معظمی  
کارشناس لیلا معظمی  
کاردان خدمات آموزشی مرضیه معظمی  
کارشناس حسابداری حمیدرضا معظمی گودرزی  
کارشناس رخساره مقدسیان  
معاون(کارشناس) سهیلا مقدم راد  
  فاطمه مقدمی الکامی  
کارشناس اموردانشجویان مهردخت مهدی پور  
تکنسین رضا میرزای فشمی  
مسئول امور آموزشی ودفتری معصومه میرزای فشمی  
کاردان نیره السادات میرمحمدی  
  میثم مینایی  
  سیروس نادری  
کارشناس مهتاب ناصح  
تکنسین حمیده نباتی  
  حسین نجفی  
کارشناس مریم ندائی رودپشتی  
رییس ( کارشناس) طیب نژادعلیجانی دافچاهی  
تکنسین حمید نصیری صادقلو  
متصدی امور دفتری و بایگانی فریبرز نصیری صالح  
کارشناس خدمات آموزشی گیتا نصیری صالح  
  اعظم نظری  
کارشناس حکمت نعمتی  
کارشناس فرابری داده ها حسنعلی نعمتی شمس آباد  
کارشناس کتابداری محجوبه نعیمی  
متصدی اموردفتری وبایگانی مریم نعیمی مکرم  
کارشناس بابک نوازنی  
کارشناس قدیر علی نوراللهی  
تکنسین امیر نوروز  
کارشناس مسئول علی نوروزی  
کارشناس حمیدرضا نیک پی  
متصدی اموردفتری وبایگانی ابوالفضل نیک روش  
  نسرین نیکنام  
کارشناس رضا وظیفه دولت آباد  
  یونس هلچی  
کارشناس حسن یدایی سیاهپوش  
کارشناس مسئول امور دانشجویی زینب یغمائیان  
کارشناس فرابری داده ها فروغ یوسف زاده شوشتری  
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران