مدیریت امور خوابگاهها


افراد > کارکنان > مدیریت امور خوابگاهها
       
عنوان پست  نام  نام خانوادگی  پست الکترونیکی 
متصدی خوابگاه زهرا ابراهیمی  
کارشناس مسئول مشاوره فیروزه ابراهیمی  
کارشناس امور دانشجویی حسن احدی  
اپراتور علیرضا احمدنیا  
متصدی امور دفتری و بایگانی محمدرضا احمدوند  
  مسعود اکبری  
مسوول اموردفتری و بایگانی علی اکبر امیری  
کارشناس مسئول امور فرهنگی و فوق برنامه عباس باقری  
متصدی خوابگاه کلثوم برنگی  
کار شناس کتابدار (مسوول کتابخانه ) عباس بهشتی  
کارشناس امور دانشجویی پوران پاکزادمنش  
اپراتور طلائی پایدار  
کارشناس امور دانشجویی حیدر پایروند  
کارشناس امور دانشجویی اعظم پراینده  
کارشناس امور دانشجویی فرشته پراینده  
مسئول خوابگاه احمد پولادی شریف آبادی  
متصدی خوابگاهها محمد ابراهیم تاج الدینی  
  مهری تهرانی مطلق  
متصدی خوابگاه ریحانه جانفزا  
  کریم جبرائیلی  
مسئول خوابگاه محمدهاشم جلیلوند  
  گوهرتاج حدادی  
  فرشته حیدری  
  حسن خاوری برون  
کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه ناصر خرم  
کمک کارشناس اموردانشجوئی امیر خزلی  
کارشناس کتابداری نرگس خلیل مقدم  
کمک کارشناس امور دانشجوئی فریبا خیری تاش  
  زهرا داودی  
مسئول خوابگاه فاطمه ربیعی خوجین  
کارشناس مسئول امورتربیت بدنی جمشید رزمی زیوه  
نگهبان سیدرحیم رضائی میانگله  
انباردار جمشید رنجبرملاباشلو  
  حجت اله روستائی  
  محب علی زمانزاده  
پیشخدمت افشان زندیار  
  صبا زین العابدین تهرانی  
  حمید ساوالانیان  
متصدی خوابگاه نسرین سرخوش  
رئیس(کارشناس) ایوب سروری  
مسوول خوابگاهها بهروز سمیعی شوره دلی  
  منوچهر سمیعی شوره دلی  
انباردار قربان سوادی  
  احمد سیاهوشی  
  کیوان شکری  
  رضا شیرازی  
کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه محمدعلی غنی پور  
کارشناس حسابداری مریم غیاثی فر  
  بهزاد فتحی پور  
  بهزاد فتحی پورلدشه  
متصدی خوابگاه نیرالسادات فخار  
متصدی خوابگاه محمدتقی فدایی خرسند  
  فریده فرزانه لاطران  
مسئول خوابگاه سیما قریشی  
راننده ولی اله قلی بیگلو  
  مریم کروبی  
متصدی امور دفتری وبایگانی رضا کارازادمنفرد  
مسئول خوابگاه رضا کثیری بیدهندی  
کارشناس امور دانشجویی رضا کلیائی  
مسئول خوابگاه پروین گودرزی  
  علی ماهوتفروشها  
مسوول خوابگاهها عباس محمودیان  
  داود محیسن پور  
مسئول خوابگاه هوشنگ مقدم خاوری رودسری  
مسئول خوابگاه اکرم ملکی محمودآبادی  
کارشناس امور تربیت بدنی مریم منصوری  
اپراتور صابر میرزائی  
متصدی خوابگاه هاشم میرهاشمی  
کارشناس کتابدار طاهره نصیریان  
  افسانه نظامی  
اپراتور رضا نظرزاده لرزجان  
مسئول خوابگاه بهمن نعمتی اقجه کند  
متصدی امور دفتری و بایگانی اسداله نمازی  
  محمد نوائی کوزه کنانی  
متصدی خوابگاه احمد نوربخش شیرایه  
  اکبر نوروزی  
کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه لیلا والفی  
کمک کارشناس امور دانشجوئی(مسئول) داریوش هادی پوربلوچی  
متصدی خوابگاه سیده زهرا هاشمی خرم کوهی  
  صغری هدایتی چغه ش  
مسئول خوابگاه فاطمه یغمائیان  
متصدی خوابگاه عیسی یگانه  
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران