ارتباط با دانشگاه > تماس با بخش های مختلف > مراکز و موسسات تابعه دانشگاه تهران

●موسسه ژئوفيزيک

●نشانى: انتهاى خيابان کارگر شمالى- بالاتر از سازمان انرژى اتمى

●مرکز تلفن: 6-88001115

عنوان

شماره مستقيم

شماره داخلى

دورنگار

دفتر رياست

88630471

88635929

8366

8367

88009560

معاون ادارى و مالى

88028160

8322-8329

 

معاون پژوهشى

88027009

8323-8324

 

معاون تحصيلات تکميلى

88009550

8267

 

سرپرستى امور دانشجويى وفرهنگى

88009550

8271

 

روابط عمومى

 

8322

 

دبيرخانه

 

8337

 

حسابدارى

88000222

8359-8361

88000222

مرکز تقويم

88630473

8398-8396

 

مرکز مطالعات پيش نشانگرهاى زلزله

88630474

8344

 

مرکز لرزه نگارى کشورى

88630472

88028161

8362

8364

 

هيات تحريريه نشريه

 

8239

 

دفتر گروه هاى فيزيک زمين وفيزيک فضا

88630548

8256

 

انتظامات

 

8260-8321

 

 

●موسسه لغت نامه دهخدا

●نشانى: خيابان ولى عصر- ايستگاه پسيان – موقوفات افشار

●مرکز تلفن: 22718037-22716833

عنوان

شماره مستقيم

شماره داخلى

دورنگار

دفتر رياست

22718074

 

22717118

معاون

22731474

 

 

دبيرخانه مرکز بين المللى آموزش زبان فارسى

22717120

 

 

پايگاه اطلاع رسانى رايانه

22711700

 

 

کتابخانه و مولفان

22719495

 

 

حسابدارى

22713011

 

 

 

●مرکز تحقيقات بيوشيمى-بيوفيزيک (IBB)

●نشانى: خيابان انقلاب- پرديس مرکزى دانشگاه

●مرکز تلفن: 61111

عنوان

شماره مستقيم

شماره داخلى

دورنگار

دفتر رياست

66409517

3285

66404680

معاون ادارى و مالى

66969262

3379

 

معاون آموزشى و تحصيلات تکميلى

66405248

2479

 

سرپرست امور دانشجويى

66969260

3284

 

حسابدارى

66404723

3384

 

دبيرخانه

66498818

3385

 

کتابخانه

66491147

3375

 

مرکز کامپيوتر

66498673

3389

 

انتظامات

 

3372

 

 

●موسسه باستان شناسى

●نشانى: خيابان ولى عصر(عج) بالاتر از بزرگراه شهيد چمران- مجتمع موقوفات افشار پلاک 1731

●مرکز تلفن: 22746912

عنوان

شماره مستقيم

شماره داخلى

دورنگار

دفتر رياست

22709204

 

22709204

معاون

22709205

 

 

حسابدارى

22746912

 

 

امور ادارى

22746911

 

 

روابط عمومى

22746910

 

 

 

●کانون بازنشستگان دانشگاه

●نشانى: خيابان 16 آذر –کوچه پارسى پلاک 14

●مرکز تلفن:61111

عنوان

شماره مستقيم

شماره داخلى

دورنگار

مسئول دفتر کانون

66419935

 

 

دفتر کانون

66498605

 

 

 

 

●کلينيک مشاوره کارآفرينى

●نشانى: خيابان 16 آذر- کوچه کارآفرينى پلاک 51

●مرکز تلفن: 61111

عنوان

شماره مستقيم

شماره داخلى

دورنگار

دفتر رياست

88697701

88962590

2605

2606

88965287

 
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران