تقویم > تقویم آموزشی

بسمه تعالی              

                                                                                                                                                                                                            تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تهران        

ماه

هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

مهر

هفته اول

            2                  شهادت امام جعفر صادق (ع) 

               3              شروع سال تحصیلی

            *4              ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی 91-90

            *5              ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی 91-90

            *6              ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی 91-90

7

8

هفته  دوم

9

          10                 حذف و اضافه

               11              حذف و اضافه

            12              حذف و اضافه

           13             حذف و اضافه

14

15

هفته سوم

16

17

18

19

20

21

22

هفته چهارم

23

24

25

26

27

28

29

آبان

هفته پنجم

30

      1             آبان

2

3

4

5

6

هفته ششم

7

8

9

10

11

12

13

هفته هفتم

14

15

         16         عیدسعید قربان

17

18

19

20

هفته هشتم

21

22

23

       24           عیدسعید غدیرخم

25

26

27

هفته نهم

28

29

30

      1              آذر

2

3

4

آذر

هفته دهم

5

6

7

8

9

10

11

هفته یازدهم

          * *12         حذف اضطراری    

         ** 13        حذف اضطراری    

        14          تاسوعای حسینی

         15         عاشورای حسینی

16

17

18

هفته دوازدهم

19

20

21

         ***22            کنترل نهایی      

         ***23            کنترل نهایی      

24

25

هفته سیزدهم

            ****26          ارزشیابی    

            ****27          ارزشیابی    

          ****28          ارزشیابی    

            ****29        ارزشیابی    

            ****30        ارزشیابی    

      1              دی

2

دی

هفته  چهاردهم

            ****3         ارزشیابی    

            ****4         ارزشیابی    

            ****5         ارزشیابی    

           ****6        ارزشیابی    

            ****7         ارزشیابی    

8

9

هفته پانزدهم

10

11

12

13

14

15

16

هفته شانزدهم

17

18

19

20

21

           22               پایان کلاسها

23

هفته اول امتحانات

         24         اربعین حسینی

           25               شروع امتحانات

26

27

28

29

30

بهمن

هفته دوم امتحانات

      1              بهمن

              2                 رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی 

3

            4                  شهادت امام رضا(ع) 

5

6

7

 

هفته سوم امتحانات

8

9

           10               پایان امتحانات

             11                  ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90

             12                  ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90

             13                  ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90

             14                  ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90

*

ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 خاص دانشجویان دارای مستندات و دلایل موجه با تایید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس/دانشکده مربوطه می باشد.

 

**

حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع غیر تحصیلات تکمیلی است .                                               

       

***

  کنترل نهایی به منظور رفع اشکالات آموزشی برگ انتخاب درس نهایی و وضعیت دانشچو دانشجو است و باید توسط کارکنان اداره خدمات آموزشی پردیس / دانشکده  مربوط بررسی و انجام شود.

 

****

ارزشیابی الکترونیکی کلاسهای درس.

           

  تذکر مهم: مهلت اعلام نمرات و ثبت در سامانه دانشگاه توسط اساتید محترم تا 10 روز پس از امتحان و حداکثر تا تاریخ 20 بهمن 1390 می باشد.

معاونت آموزشی دانشگاه تهران


                                                                                                                                                                                                              تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تهران      

ماه

هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

بهمن

هفته اول

       15           شروع کلاسها                 

16

17

18

19

20

             21                   میلاد حضرت رسول (اکرم(ص 

هفته دوم

          22             پیروزی انقلاب اسلامی

          23               حذف و اضافه         

          24              حذف و اضافه         

          25              حذف و اضافه         

           26               حذف و اضافه         

27

28

هفته سوم

29

30

             1            اسفند

2

3

4

5

اسفند

هفته چهارم

6

7

8

9

10

11

12

هفته پنجم

13

14

15

16

17

18

19

هفته ششم

20

21

22

23

24

25

26

نوروز 1390

27

28

                   29                  روز ملی شدن صنعت‌نفت

               1                  فروردین

2

3

4

فروردین

نوروز 1390

5

6

7

8

9

10

11

هفته هفتم

               12                    روز جمهوری اسلامی    

           13                روز طبیعت             

14

15

16

17

18

هفته هشتم

19

20

21

22

23

24

25

هفته نهم

26

27

28

29

30

31

               1                  اردیبهشت

اردیبهشت

هفته دهم

2

3

4

5

               6                 شهادت حضرت فاطمه (س)زهرا    

7

8

هفته یازدهم

          * 9         حذف اضطراری    

          *10        حذف اضطراری    

11

12

13

14

15

هفته دوازدهم

16

17

18

         **19             کنترل نهایی      

         **20              کنترل نهایی      

21

22

هفته سیزدهم

            ***23          ارزشیابی    

            ***24         ارزشیابی    

         ***25         ارزشیابی    

       * **26           ارزشیابی       

            *** 27             ارزشیابی       

28

29

هفته چهاردهم

            ***30         ارزشیابی    

            ***31          ارزشیابی    

            ***1         ارزشیابی    

            ***2        ارزشیابی    

            ***3         ارزشیابی    

4

5

خرداد

هفته پانزدهم

6

7

8

9

10

11

12

هفته شانزدهم

13

               14               (رحلت امام خمینی(ره

           15             قیام پانزده خرداد

16

17

         18              پایان کلاسها

19

هفته اول امتحانات

      20           شروع امتحانات

21

22

23

24

25

26

هفته دوم امتحانات

27

28

29

30

31

              1               تیر پایان امتحانات

3

مرداد

ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 92-1391

*

حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع غیر تحصیلات تکمیلی است .                                                

**  

  کنترل نهایی به منظور رفع اشکالات آموزشی برگ انتخاب درس نهایی دانشجو است و باید توسط کارکنان اداره خدمات آموزشی پردیس/ دانشکده مربوط بررسی و انجام شود .

***

ارزشیابی الکترونیکی کلاسهای درس.

 

  تذکر مهم: مهلت اعلام نمرات و ثبت در سامانه دانشگاه توسط اساتید محترم تا 10روز پس از هر امتحان و حداکثر تا تاریخ 1391/4/11 می باشد.

         

                                    معاونت آموزشی دانشگاه تهران                                       

 


 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران