واحدهای آموزشی و تحقیقاتی > پردیس ها و دانشکده ها > پردیس کشاورزی و منابع طبیعی > دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی هم اکنون داری چهار گروه آموزشی مهندسی علوم خاک ، آبیاری و آبادانی، علوم و صنایع غذایی و مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی می باشد.

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

این گروه تا قبل از سال 1339  تنها به ارائه دروس شیمی و خاک شناسی عمومی می پرداخت و گروه مستقلی نبود. اما از سال 1342  به عنوان یک گروه آموزشی مستقل رسماً آغاز به کار کرد. با توجه به پتانسیل ها و توانمندی ها، این گروه در دوره اول فعالیت قطب های علمی به عنوان قطب علمی خاک شناسی و در دوره دوم به عنوان قطب علمی بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاه انتخاب شد.

دانشجویان مقطع کارشناسی کارآیی و مهارت های زیر را کسب خواهند کرد:

 شناسایی رابطه خاک زراعی با گیاه و عوامل مختلف آب و هوایی.

 شناسایی مراحل پیدایش و تکامل خاک ها و تحولاتی که در خصوصیات مختلف آنها ایجاد می شود.

 شناسایی و رده بندی انواع خاک های قابل استفاده در کشاورزی .

 شناسایی عواملی که خاک زراعی را مورد تهدید قرار داده و روش های مختلف حفظ و نگهداری و اصلاح و تقویت آنها.

در مقطع کاشناسی ارشد، دانشجویان در زمینه های مختلف خاک شناسی نظیر حفظ حاصلخیزی خاک، رده بندی خاک، رابطه آب و خاک، بیولوژی خاک، فیزیک و شیمی خاک تبحر لازم را کسب می کنند و می توانند مدیریت طرح های خاک شناسی را بر عهده گیرند.

دانشجویان در مقطع دکتری، توانایی تحقیق، آموزش، طراحی و مدیریت در زمینه های گوناگون خاک شناسی را کسب می کنند.

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

رشته آبیاری و آبادانی در سال 1336  دایر گردید و مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص در گرایش های آبیاری، زهکشی، منابع آب، تأسیسات آبیاری، هیدرولیک و هواشناسی کشاورزی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را دارا  است.

با توجه به گرایش و رشته، دانش آموختگان مهندسی آبیاری و آبادانی می توانند در زمینه های مختلف مطالعات منابع آب های سطحی و زیر زمینی، تلفیق بهره برداری از آب های سطحی و زیر زمینی، طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار و سطحی، زهکشی اراضی، طراحی شبکه های انتقال روباز، اجرا و نظارت بر اجرای طرح ها، مدیریت و بهره برداری از شبکه ها، مهندسی رودخانه و مطالعات مهندسی محیط زیست برای بررسی آثار کودها و سموم بر محیط زیست و سفره های آب زیر زمینی، به کار بپردازند. دانش آموختگان هواشناسی کشاورزی نیز در زمینه مطالعه اثر عوامل جوی و هیدرولوژیک بر محصولات کشاورزی، باغی و جنگل ها، تعیین شرایط زیست اقلیمی گیاهان، مطالعه امکان افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی و تعیین میزان خطر عوامل اقلیمی بر محصولات می توانند فعالیت کنند.

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

این گروه در سال 1342  با ایجاد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی تشکیل شد. در سال 1350 اولین دوره کارشناسی ارشد و در سال 1374  اولین دوره دکتری در رشته مکانیک ماشین های کشاورزی در این گروه دایر شد. گروه درسال 1384 برای اولین دوره در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مکانیزاسیون کشاورزی دانشجو پذیرفت و در پی پیگیری های مستمر موفق به راه اندازی مقطع دکتری مکانیزاسیون در سال 1387 شد.

دانشجویان دوره های فوق توانایی های زیر را کسب خواهند کرد:

طراحی واحدهای مکانیزه کشاورزی در ابعاد گوناگون و انتخاب ماشین های مورد نیاز بخش های تولیدی به نحوی که سازگار با شرایط ویژه در جوامع روستایی و مناطق کشاورزی کشور باشد تا سرمایه گذاری های انسانی و فیزیکی، حداکثر بازدهی را داشته باشد.

طراحی، ساخت و به کارگیری ماشین های کشاورزی مناسب ایران.

تحقیق در زمینه شناخت شرایط و مسائل کشاورزی که برای طراحی انواع ماشین های کشاورزی باید مد نظر قرار گیرد.

مدیریت مکانیزه مزارع و کشت و صنعت های کشاورزی.

مدیریت و بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در بخش کشاورزی

تعیین شاخصهای ارزیابی انرژی در بخش کشاورزی.

توسعه مدیریت مزرعه براساس کشاورزی دقیق.

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

گروه علوم و صنایع غذایی در سال 1342 در دانشکده کشاورزی به عنوان اولین گروه آموزشی تخصصی در رشته صنایع غذایی در کشور تأسیس شد. اولین دوره کارشناسی ارشد این گروه در سال 1368 و اولین دوره دکتری در سال 1379 راه اندازی گردید.

دانش آموختگان این رشته در زمینه­های مختلف زیر آموزش دیده و می توانند در بخش­های مختلف صنایع غذایی کشور مشغول به کار شوند:

خصوصیات کیفی فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مواد غذایی.

فرآیندهای مختلف در نگهداری و تبدیل مواد غذایی.

استفاده بهینه از مواد اولیه کشاورزی و دامی و کاهش ضایعات در تبدیل محصولات کشاورزی.

بررسی و تحقیق در خصوص بسته بندی محصولات غذایی مختلف و افزایش قابلیت نگهداری و ماندگاری آنها.

بررسی و تحقیق در زمینه­های علوم پایه مرتبط با علوم غذایی مثل میکروبیولوژی غذایی، شیمی مواد غذایی، بیوشیمی مواد غذایی و بیوتکنولوژی.

تحقیق و آموزش درباره خواص کاری ترکیبات مختلف مورد استفاده در صنایع غذایی.

بررسی و تحقیق در زمینه های افزایش کیفیت مواد غذایی و محصولات غذایی و سلامت آن در ارتباط با مصرف کننده.

 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران